MU Thánh Địa | TEST: 01/04 - OPEN: 03/04

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 339] 01-04-2020
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 329] 01-04-2020
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 297] 01-04-2020
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 289] 01-04-2020
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 238] 01-04-2020
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 244] 01-04-2020
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 203] 01-04-2020
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 217] 01-04-2020
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 216] 01-04-2020
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 257] 01-04-2020
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 223] 01-04-2020
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 230] 01-04-2020
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 241] 01-04-2020
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 263] 01-04-2020
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1056] 01-04-2020
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 206] 01-04-2020
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 695] 01-04-2020
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 1092] 01-04-2020
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 710] 01-04-2020
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 817] 01-04-2020
Giới thiệu sói tinh [đọc: 624] 01-04-2020
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 679] 01-04-2020
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 635] 01-04-2020
NPC trong game Mu Online [đọc: 682] 01-04-2020
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 689] 01-04-2020
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 394] 01-04-2020
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 363] 01-04-2020
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 393] 01-04-2020
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 420] 01-04-2020
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 377] 01-04-2020
  Xem tất cả các bản tin